...

บริการยืมหนังสือแบบชั้นปิด

(บริการนี้สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

             บริการหนังสือแบบชั้นปิด (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยใช้แบบฟอร์มขอยืมหนังสือแบบชั้นปิด แบบคำขอยืมประเภทนี้ ให้บริการเฉพาะช่วงงดบริการพื้นที่นั่งอ่านในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เท่านั้น ท่านสามารถเลือกช่องทางการบริการโดยไม่ต้องเข้ามาสืบค้นภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงส่งคำร้องขอความต้องการมายังสำนักฯ บรรณารักษ์จะดำเนินการจัดเตรียมหนังสือไว้ให้ท่านเพื่อมารับด้วยตนเองที่ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1

          ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืมในเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกเพื่อค้นหา
          คู่มือขั้นตอนการค้นหาหนังสือบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่
          ข้อมูลหนังสือที่จำเป็นในการกรอกแบบฟอร์มคำร้อง ได้แก่ ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, เลขเรียก, บาร์โค้ด

  ขั้นตอนที่ 2

          เมื่อได้ข้อมูลหนังสือที่ต้องการ (ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, เลขเรียก, บาร์โค้ด)
          กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มขอยืมหนังสือแบบชั้นปิดให้ครบถ้วน คลิกเพื่อกรอกข้อมูล

  ขั้นตอนที่ 3

          เจ้าหน้าที่จัดเตรียมหนังสือ และติดต่อกลับผู้ใช้บริการ
          ผู้ใช้บริการจะต้องมารับหนังสือภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
             หมายเหตุ : หากผู้ใช้บริการไม่มารับภายใน 3 วัน เจ้าหน้าที่จะทำการนำทรัพยากรเก็บเข้าชั้น